29.1.16

QRATI – COMMUNITY SERVICES ORDERS22685. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw community service orders permezz ta’ sentenzi mill-Qrati tagħna fis-sena 2014? Jista’ jindika s-sigħat komplessivi u l-organizzazzjonijiet li ġew servuti magħhom?

19/01/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Qorti ta’ Malta

Sena
Ordni ta’ Servizz fil-Komunità (CSO)
Ordni ta’ Probation u Servizz (CO)
Numru ta’ sigħat
Placement Provider (NGO)
Placement Provider (LC)
2010
7
8
1950
6   
9
2011
4
8
1000
4
5
2012
7
11
2000
13
2
2013
10
22
2550
23
7
2014
20
12
3265
21
7
2015
37
8
5820
24
3


Wieħed ta’ min jinnota li fil-kolonna tal-Placement Provider in-numri jistgħu jkunu inqas mit-total ta’ Ordnijiet mogħtija mill-Qrati, u dan minħabba f’każijiet ta’ Appell li jkun sar mill-individwu, kif ukoll minħabba f’każijiet fejn il-persuna ma tkunx idonea biex twettaq Ordni ta’ Servizz fil-Komunità u għaldaqstant każijiet bħal dawn ma jkunux ġew allokati.

Ta’ min isemmi li fir-rigward tas-sena 2015 għad hemm każijiet li għad iridu jiġu allokati ma’ NGO jew ma’ Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu jwettqu n-numru ta’ sigħat ta’ xogħol.  


Qorti ta’ Għawdex


Sena
Numru ta’ community service orders
Numru ta’ siegħat
Organizazzjonijiet li ġew servuti magħhom
2010
0
0
Mhux applikabbli
2011
0
0
Mhux applikabbli
2012
0
0
Mhux applikabbli
2013
0
0
Mhux applikabbli
2014
1
100
Gozo Football Association
2015
0
0
Mhux applikabbli


Seduta  349

26/01/2016

No comments: