20.1.16

NEET - ŻGĦAZAGĦ


22570. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa l-ammont ta’ żgħażagħ li sal-aħħar ta’ Diċembru 2015, huma kklassifikati bħala NEET (Not in Education, Employment or Training)? Jista’ jindika s-sess tagħhom?

15/01/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li din l-informazzjoni tkun magħrufa aktar tard matul is-sena. L-aħħar informazzjoni miġbura hija dik li ngħatat fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 19878.

Seduta  347
20/01/2016

No comments: