20.1.16

IMPJIEGI PART-TIME U FULL-TIME.

22569. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni jaħdmu fuq bażi part-time sal-aħħar ta’ Diċembru 2015? Jista’ jindika kemm minnhom kellhom l-impjieg part-time sal-aħħar ta’ Diċembru 2015? Jista’ jindika kemm minnhom kellhom l-impjieg part-time bħala l-primary job? Kemm minnhom kellhom full-time job mal-part-time? Kemm minnhom kienu nisa u kemm minnhom kienu rġiel?

15/01/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ tkun f’pożizzjoni li tipproċessa ċ-ċifri tal-persuni li f’Diċembru 2015 kienu impjegati full-time u part-time f’Mejju 2016.

Seduta  347
20/01/2016

No comments: