25.1.16

PRIM’ AWLA TAL-QORTI ĊIVILI – KAWŻI DEĊIŻI

22573. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jindika kemm ġew deċiżi kawżi quddiem il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili tul is-snin 2013, 2014 u 2015, sena b’sena?

15/01/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  In-numru ta’ kawżi deċiżi mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili matul is-snin indikati huma dawn:

Sena
Numru ta’ Kawżi deċiżi
2013
1985
2014
1797
2015
1851

Għandu jingħad ukoll illi dawn il-figuri jinkludi wkoll il-kawżi deċiżi mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha.

Seduta  348
25/01/2016

No comments: