25.1.16

PRIM’ AWLA TAL-QORTI ĊIVILI – KAWŻI ĠODDA.

22572. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew ippreżentati kawżi ġodda quddiem il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili tul is-snin 2013, 2014 u 2015 sena b’sena?

15/01/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  In-numru ta’ kawżi ppreżentati u kawżi li ġew deċiżi quddiem il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) matul is-snin indikati huma dawn:

Sena
Numru ta’ Kawżi Preżentati
Numru ta’ Kawżi deċiżi
2013
1730
1985
2014
1737
1797
2015
1742
1851

Għandu jingħad ukoll illi dawn il-figuri jinkludi wkoll il-kawżi ppreżentati fil-gżira ta’ Għawdex quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Ġħawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha.

Seduta  348
25/01/2016

No comments: