29.1.16

FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN - PERSUNI22684. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin sal-aħħar tas-sena 2015? Kemm minnhom kienu kkundannati u kemm kienu qed jistennew li jingħataw il-libertà proviżorja?

19/01/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fil-31 ta’ Diċembru 2015 il-popolazzjoni tal-Faċilita` Korrettiva ta’ Kordin kienet ta’ ħames mija disa’ u sittin (569). Mija disa’ u għoxrin (129)  kienu taħt arrest preventiv filwaqt li erba’ mija u erbgħin (440) kienu ssentezzjati.

Seduta  349

26/01/2016

No comments: