11.1.16

RAĦAL ĠDID – VJAL SIR PAUL BOFFA - SIĠAR


21766. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: Jista’ l-Ministru jara li s-siġar li hemm fi Vjal Sir Paul Boffa f’Raħal Ġdid jiġu debitament miżbura billi kibru wisq?

16/12/2015

  ONOR. LEO BRINCAT:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-Mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  342
11/01/2016

No comments: