25.1.16

FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN - BORD TAR-REMISSJONI - KAŻIJIET

22681. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet li ġew ikkunsidrati mill-Bord tar-Remissjoni ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin tul is-sena 2014? X’kien l-eżitu ta’ dawn il-każijiet, jiġifieri kemm ġew aċċettati u kemm ġew rifjutati?

19/01/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li matul is-sena 2014 saru 10 seduti mill-Bord tar-Remissjoni. B’kollox intlaqgħu 195 talba li minnhom 109 ġew milqugħa filwaqt li 86 ġew miċħuda.

Seduta  348
25/01/2016

No comments: