29.1.16

UNIVERSITÀ TA’ MALTA – STUDENTI LI QED JATTENDU L-KORS TAL-MEDJAZZJONI22694. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid preżentament kemm hemm studenti fl-Università ta’ Malta li qed jattendu għall-kors tal-Medjazzjoni u kemm minnhom fil-grad ta’ Masters?

19/01/2016
  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li bħalissa hemm total ta’ ħames studenti li qed isegwu kors li jwassal għall-grad ta’ Master of Arts in Mediation offrut mill-Fakultà tal-Liġi.

Seduta  350

27/01/2016

No comments: