29.1.16

ARBITRAĠĠI REĠISTRATI22688. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew reġistrati arbitraġġi tul is-sena 2014 u jista’ jindika n-natura tagħhom? Jista’ jindika wkoll kemm ġew deċiżi jew kemm ġew irtirati? Kemm għadhom pendenti?

19/01/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor Interpellant li skont informazzjoni li ngħatajt mill-Malta Arbitration Centre.

 Fl-2014 kien hemm 338-il każ ġdid, li jinkludi 2 każijiet internazzjonali, 299 kawżi mandatorji u 37-il każ volontarju, li minnhom hemm 173 każ li għadhom pendenti. Filwaqt li fl-2015 kien hemm 354-il każ ġdid, li jinkludi 6 każijiet internazzjonali, 294 kawżi mandatorji u 54-il każ volontarju li minnhom għad hemm 267 li għadhom pendenti.

Ta’ min wieħed jinnota li sal-aħħar ta’ Diċembru 2015 kien hemm total ta’ 886 każ pendenti minn total ta’ 4608-il każ li ġie introdott mill 2003

Seduta  349

26/01/2016

No comments: