11.1.16

MANUSKRITTI ORIĠINALI BIL-PARTITURA TAL-MUŻIKA.

21765. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk jafx li l-manuskritti oriġinali tal-partitura tal-mużika komposta mill-mibki Maestro Carmelo Pace għall-opri tiegħu ‘Caterina Desguanez’, ‘I Martiri’, ‘Angelica’ u ‘Ipogeana’, ġew mgħoddija lit-Teatru Manoel permezz tal-Att Notarili tat-13 ta’ Ottubru 1988? Jaf li dan it-trasferiment kellu bħala kondizzjoni li t-Teatru Manoel ifittex  li kultant żmien jara li tiġi esegwita xi waħda minn dawn l-opri ta’ wieħed mill-aqwa kompożituri Maltin tas-seklu għoxrin? Jaf li l-istejjer li huma s-suġġett ta’ dawn l-erba’ opri huma marbuta mal-istorja u fil-każ tal-opra ‘Ipogeana’mal-preistorja ta’ pajjiżna? Jaqbilx li jkun sewwa kieku t-Teatru Manoel jieħu ħsieb li tiġi esegwita xi waħda mill-opri msemmija u b’hekk ikun qeda l-obbligu li ntrabat bih fl-Att tat-13 ta’ Ottubru 1988? Jarax ukoll is-siwi li l-produzzjoni tiġi mtennija fl-okkażjoni tas-sena li fiha l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura?

16/12/2015

  ONOR. OWEN BONNICI:  It-Teatru Manoel jista jikkonferma li l-manuskritti oriġinali tal-partitura tal-mużika komposta mill-mibki Maestro Carmelo Pace għall-opri tiegħu ‘Caterina Desguanez’, ‘I Martiri’, ‘Angelica’ u ‘Ipogeana’ jinstabu fil-librerija tal-Orkestra Nazzjonali u mhux f’tagħha.


Il-kondizzjoni li tiġi esegwita xi waħda minn dawn l-opri ma’ tistax tiġi obligata mit-Teatru Manoel minħabba l-fatt li, minbarra li dawn l-opri jirrikjedu fondi sostanzjali biex jittellaw, huma wkoll produzzjonijiet kbar għad-daqs tal-palk tal-Manoel.   Biex dawn il-produzzjonijiet jiġu mtennija b’mod li jagħtu ġieħ lil-mużika u l-kompożitur irid jinstabu fondi speċjali u lokal adattat għalihom.

Seduta  342
11/01/2016

No comments: