19.1.16

RAĦAL ĠDID – VJAL SIR PAUL BOFFA22561. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jara li s-siġar li hemm fi Vjar Sir Paul Boffa f’Raħal Ġdid jiġu debitament miżbura?

15/01/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li s-sigar imsemmija  jigu miżbura regolarment u ż-żbir tagħhom jsir skont il-programm tal-kuntratturi.

Seduta  346
19/01/2016

No comments: