20.1.16

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION - LAQGĦAT22567. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid x’ġie diskuss mal-International Labour Organisation tul is-sena li għaddiet u għal kemm-il laqgħa u għal liema laqgħat attendiet l-Ministru jew uffiċjali fi ħdan il-Ministeru tagħha?15/01/2016  ONOR. HELENA DALLI:  Ninforma lill-Onor Interpellant li b’kollox attendejt għal żewġ laqgħat. Waqt il-konferenza annwali tal-International Labour Organisation li saret f’Ġinevra f’Ġunju 2015 ġew diskussi dawn it-temi fil-kumitati rispettivi tagħhom:


·               l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-ħaddiema mill-ekonomija informali għal ekonomija formali


·               il-ħolqien ta’ xogħol produttiv u deċenti f’intrapriżi żgħar u medji


·               l-objettivi strateġiċi tal-protezzjoni soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħolBħal ma jsir kull sena, attendejt u indirizzajt is-sessjoni plenarja tal-konferenza fil-waqt li uffiċjali mid-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg attendew għas-sessjonijiet plenarji u għall-laqgħat tal-kumitati dwar ‘l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-ħaddiema mill-ekonomija formali għal ekonomija informali’ u ‘il-ħolqien ta’ xogħol produttiv u deċenti f’intrapriżi żgħar u medji’.


Laqgħa oħra li attendejt għaliha saret f’Dubrovnik f’April 2015 li fiha ġew diskuss l-isfidi li jiltaqgħu magħhom l-Istati Membri  u pajjizi oħra tal-Ewropa fil-ġlieda tagħhom kontra l-aspett mifrux ta' xogħol mhux iddikjarat u l-konsegwenzi li dan iġib miegħu fuq l-impjieg u t-tkabbir ekonomiku.Seduta  347

20/01/2016

1 comment:

Steve Finnell said...

KNOWLEDGE AND WISDOM BY STEVE FINNELL

Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction. (NKJV)

Proverbs 9:10 "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.(NKJV)

The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. In other words knowledge and wisdom begin when when men give God the reverence that He deserves.

If you are really in awe of God, why would you not read His book to gain knowledge and wisdom?

If you want to learn how to go to heaven and stay out of hell, read God's book.

If you want to know how to live a Christian life, read God's book.

If you want to learn how God created the heavens and the earth, read God's book.

If you want to know why man-made climate change is a false assumption, read God's book.

If you want to know the true gospel plan of salvation, read God's book.

If you want to understand the new covenant, read God's book.

If you want to understand why the theory of evolution is false, read God's book.

If you want to comprehend why Jesus is to the only way to the Father, read God's book.

If you are looking for absolute truth, read God's book.

God's book is the Bible and the Bible alone.

WHAT IS NOT THE BEGINNING OF WISDOM AND KNOWLEDGE?

Fearing, that is being in awe of, or giving reverence to pastors, preachers, priests, elders, or popes, is not the beginning of wisdom and knowledge.

If you are looking for wisdom and knowledge in Bible commentaries, church catechisms, creed books, books about the Bible, so-called new revelation books, or church statements of faith, you will find man's opinion about God, however, you will not find absolute truth.YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com