20.1.16

KODIĊI TA’ ORGANIZZAZZJONI U PROĊEDURA ĊIVILI – ITTRI UFFIĊJALI EŻEKUTTIVI.

22571. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew ippreżentati ittri uffiċjali eżekuttivi taħt l-artikolu 166A tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili f’Malta u Għawdex tul is-sena 2015?

15/01/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  L-ammont ta’ Ittri  Uffiċċjali ppreżentati fil-Qrati Maltin ai termini tal-Artikolu 166A ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili matul is-snin hawn taħt indikati kien hekk:

Sena
Numru ta’ Ittri pprezentati


2010
5287
2011
5369
2012
3440
2013
3590
2014
2965
2015
2760

L-ammont ta’ Ittri  Uffiċċjali ppreżentati fil-Qrati Għawdxin ai termini tal-Artikolu 166A ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili matul is-snin hawn taħt indikati kien hekk:

Sena
Numru ta’ Ittri pprezentati


2010
170
2011
235
2012
131
2013
159
2014
115
2015
90

Seduta  347
20/01/2016

No comments: