25.1.16

FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN – BORD TAR-REMISSJONI - KAŻIJIET.

22682. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet li ġew ikkunsidrati mill-Bord tar-Remissjoni ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin tul is-sena 2015? X’kien l-eżitu ta’ dawn il-każijiet, jiġiferi kemm ġew aċċettati u kemm ġew rifjutati?
19/01/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li matul is-sena 2015 saru 7 seduti mill-Bord tar-Remissjoni. B’kollox intlaqgħu 127 talba li minnhom 62 ġew milqugħa filwaqt li 65 ġew miċħuda.

Seduta  348
25/01/2016

No comments: