14.10.15

NISA - IMPJIEG.

19701. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni ta’ sess femminili li bdew jaħdmu fis-sena 2012? Kemm minnhom kienu ġodda u kemm minnhom irritornaw lura għad-dinja tax-xogħol? Kemm ġew impjegati full-time u kemm minnhom part-time?

08/10/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li l-informazzjoni mitluba mill-Onor. Interpellant hi kif ġej:


Nisa li bdew jaħdmu fl-2012
Full time
Part time
Total
Nisa li biddlu xogħol f'inqas minn sena
5,886
3,433
9,319
Nisa li reġgħu daħlu fid-dinja tax-xogħol fl-2012 wara sena, sentejn jew tliet snin inattivi
884
1,279
2,163
Nisa li reġgħu daħlu fid-dinja tax-xogħol fl-2012 wara erbgħa snin jew aktar inattivi
577
1,124
1,701
Nisa li bdew jaħdmu fl-2012 u ma kellhomx impjieg ieħor qabel
2,743
2,555
5,298
Total ta' Nisa li rċevejna li bdew jew biddlu x-xogħol fl-2012
10,090
8,391
18,481


Seduta  299
12/10/2015

No comments: