8.10.15

MINISTERU GĦALL-FAMILJA U SOLIDARJETÀ SOĊJALI – INGAĠĠ TA’ PERSUNI


19396. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati u ingaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasterji varji li jaqgħu taħtu tul din is-sena sa Settembru 2015?

01/10/2015

 

ONOR. MICHAEL FARRUGIA: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi, fil-Ministeru u l-entitajiet varji li jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tiegħi, ġew impjegati u ingaġġati total ta’ 189 persuna.   Dan ma jfissirx li huma kollha mpjiegi ġodda għaliex fosthom hemm impjegati li daħlu flok oħrajn li ħallew l-impjieg għal raġunijiet varji.

Seduta 298
07/10/2015

No comments: