8.10.15

MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI – INGAĠĠ TA’ PERSUNI.


19395. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati u ingaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasterji varji li jaqgħu taħtu tul din is-sena sa Settembru 2015?

01/10/2015

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li minn Jannar 2015 sa Settembru 2015 ġew ngaġġati erba mija sitta u ħamsin persuna fill-Ministeru u d-dekasterji varji li jaqgħu taħti rispettivament.

Seduta  298
07/10/2015

No comments: