14.10.15

IMPJIEGI PART-TIME


19709. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 17349, jista’ l-Ministru jindika kemm persuni qed jaħdmu fuq bażi part-time f’Għawdex tul din is-sena u jista’ jindika kemm minnhom għandhom full-time?

08/10/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li n-numru ta' ħaddiema li fl-aħħar ta’ April 2015 kienu jaħdmu f’Għawdex fuq bażi part-timeu li l-età tagħhom kienet minn  62 sena `l fuq kien ta’ 445.  Minnhom 410 kellhom impjieg part-time bħala xogħol primarju filwaqt li 35 persuna kellhom impjieg part-time u kif ukoll full-time. 

Seduta  300
13/10/2015

No comments: