14.10.15

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL - IMPJEGATI

19702. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati u ngaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħu taħtu tul din is-sena sa Settembru 2015?

08/10/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li l-għadd ta’ persuni impjegati mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħu taħt dan il-Ministeru minn Jannar sa Settembru 2015 hu ta’ 667 li minnhom 395 jaħdmu fil-qasam edukattiv fl-iskejjel.
Din il-figura ma tinkludix l-ingaġġ ta’ 82 invigilators ġodda mad-Dipartiment tal-Eżamijiet u 1058 persuna li ġew ingaġġati mal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES) fuq kuntratt definit bejn l-1 ta’ Lulju 2015 u t-30 ta’ Settembru 2015 sabiex jaħdmu fuq bażi part-time fiċ-ċentri ta’ Skola Sajf.

Seduta  299
12/10/2015

No comments: