14.10.15

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI - IMPJEGATI

19703. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid kemm ġew impjegati u ngaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħu taħtha tul din is-sena sa Settembru 2015?

08/10/2015

  ONOR. HELENA DALLI:  Ninforma lill-Onor Interpellant li minn Jannar sa Settembru 2015 kienu ingaġġati u impjegati tmienja u għoxrin (28) persuna. 

Seduta  299
12/10/2015

No comments: