8.10.15

UFFIĊĊJU TAL-KUMMISSARJU GĦAR-REFUĠJATI - IMPJEGATI


19394. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm preżentament impjegati mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati? Se jiġu ingaġġati impjegati oħra? Jekk iva, fuq liema grad?

01/10/2015

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ninsab infurmat li preżentament it-total ta’ impjegati mal-uffiċju tal-kummissarju għar-refuġjati huwa ta’ 30 persuna, persuna waħda mill-IPSL u persuna oħra mill-Engineering Resources Ltd. Se jiġu ingaġġati impjegati oħra fill-grad ta’ CaseWorker.

Seduta  298
07/10/2015

No comments: