8.10.15

GĦASSA TA’ WIED IL-GĦAJN - REATI.

19393. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru rapporti ta’ reati fl-Għassa ta’ Wied il-Għajn tul din is-sena sal-aħħar ta’ Settembru 2015? Jista’ jindika kemm kienu dawk ta’ serq?

01/10/2015

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ninsab infurmat li bejn ix-xhur ta` Jannar u Settembru 2015 ġewwa l-lokalita` ta` Wied il-Għajn ġew irreġistrati 234 -il rapport ta` reati, li fosthom kien hemm 106 -il rapport ta` serq.  Dawn kienu kif jidher fit-tabella li qed npoġġi fuq il-mejda tal-Kamra.

Seduta  298
07/10/2015

No comments: