14.10.15

MINISTERU GĦAT-TRASPORT U L-INFRASTRUTTURA – INGAĠĠ TA’ PERSUNI


19400. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati u ingaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasterji varji li jaqgħu taħtu tul din is-sena sa Settembru 2015?

01/10/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fil-perjodu msemmi ġew ingaġġati 15-il persuni mid-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħi. Fl-istess perjodu 111 –il persuna ma baqgħux jagħmlu part mill-kotba ta’ l-istess dipartimenti.

Seduta  299
12/10/2015

No comments: