19.11.15

ŻGĦAŻAGĦ LI MA KOMPLEWX L-ISTUDJI TAGĦHOM WARA L-EDUKAZZJONI SEKONDARJA.

20814. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 19878, jista’ l-Ministru jindika kemm minn dawn iż-żgħażagħ kienu reġistrati li qed jgħixu Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, il-Gudja, Ħal Għaxaq u Santa Luċija?

05/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li n-numru ta’ żgħażagħ li ma komplewx l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni sekondarja u li kienu reġistrati li qed jgħixu Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, il-Gudja, Ħal Għaxaq u Santa Luċija huwa ta’ 313. Minnhom 113 huma ta’ sess femminil filwaqt li 200 huma ta’ sess maskil.

Seduta  326
17/11/2015

No comments: