12.11.15

ETC – UNLICENSED FOREIGNERS.
20801. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm il-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ (ETC)  sabet  persuni Unlicensed Foreigners fl-ispezzjonijiet li għamletl- tul din is-sena sa Ottubru 2015?

05/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li l-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ sabet 358 Unlicensed Non-EU Nationals fl-ispezzjonijiet li għamlet minn Jannar sa Settembru 2015.  

Seduta  323
09/11/2015

No comments: