16.11.15

IL-FGURA – TRIQ HOMPESCH – BUS STOP SHELTER ESTENSJONI


20806. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 19880, jista’ l-Ministru jgħid jekk, kemm-il darba, hemmx xi raġuni teknika għalfejn bus stops shelter ma tistax tiġi estiża?

05/11/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li r-raġuni prinċipali għalfejn bus shelter ma jkunx jista’ jiġi estiż hija minħabba limitazzjoni ta’ spazju u f’sitwazzjonijiet fejn minħabba il-konfigurazzjoni tat-triq,  il-bankini ma jkunux jistgħu jiġu mwessa’.

Seduta  325
16/11/2015

No comments: