26.3.14

Il-mewt tħabbat il-bieb tat-tajbin.1.         Nhar it-Tnejn li għaddew inxterdet l-aħbar li l-ħabib u l-Perit Lawrence Mintoff kien ġie nieqes.  L-aħbar laqtitni bħal sajjetta waqt id-diversi mumenti tax-xogħol.  Ħassejt mill-ewwel li kont dlonk tlift ħabib li kont ili naf snin twal.  Għal min kien jafu, żgur li jaqbel miegħi li l-mewt ħabbtet fuq bieb ta’ bniedem li kellu karattru mill-aqwa u sentimenti verament sbieħ.

2.         Ma’ Lawrence kont iltqajt snin ilu meta kont dħalt nagħmel sentejn ta’ Sixth Form ġewwa l-Kulleġġ ta’ De La Salle.  Huwa kien hemm ukoll, sena qabli, jistudja x-xjenzi mentri jien kont nipprova l-lingwi.  Konna mmorru tajjeb ħafna fuq kollox, barra ovvjament il-politika, dak iż-żmien b’zijuh Prim Ministru u b’missieri membru parlamentari fl-Oppożizzjoni.  B’terġa’ zijuh sejjer għat-tieni leġislatura u l-Partit Nazzjonalista għall-bidla fil-Kap.

3.         Min jaf kemm qattajna siegħat, hu u jien ma’ oħrajn, niddiskutu l-politika.  Biss, għad-differenza ta’ oħrajn, kellna atmosfera paċifika.  Rari ħafna konna nitilfu rasna fuq xi punt.  Għax min-natura tiegħu kien, kif jgħidu l-Ingliżi, “gentleman”.  Ma kellux xi traċċi ta’ intolleranza jew estremiżmu fih, anzi kien iżomm l-argumenti kemm jista’ jkun oġġettivi għal tnejn li lanqas it-tmintax-il sena ma kienu qabżu.

4.         Kien sena qabli u minkejja d-differenza fl-età jew fil-politika kont insibni ningwala miegħu fuq ħafna punti oħra, speċjalment meta niġu biex norganizzaw xi attività soċjali.  Kellu qalbu tad-deheb u ma kontx tara azzjoni ħażina mingħandu ta’ xejn.  Kellu fuq fommu tbissima kontinwa, hu x’inhu l-argument.  Niftakru meta kien iltaqa’ mal-mara futura tiegħu Michelle (dak iż-żmien) Saydon, li kienet ukoll studenta magħna.  Min jiftakar tajjeb, dak iż-żmien kienet persuna mill-iktar feliċi u kienu żviluppaw f’koppja inseparabbli.  It-tnejn kienu jkunu preżenti għall-attivitajiet kollha u jilqgħuk bi tbissimka.

5.         Iż-żmien għadda.  Hu daħal għall-kors ta’ l-arkitettura u jien f’tal-liġi.  Meta l-ħin jew iż-żmien kienu jippermettulna konna nerġgħu nieqfu nġeddu l-ħbiberija tagħna.  Niftakru f’dawk is-snin xejn faċli b’żewġ studenti b’karattru sod miegħu, bħalma kienu Ċensu Galea u Carmelo Cacopardo.  Kellu moħħu miftuħ u ma kontx issibu jitlef rasu jew jiżgarra, anzi kien kapaċi jifhem, japprezza u jkompli.  Għandi memorja tajba ħafna tiegħu anki fuq il-Campus ta’ l-Università, minkejja l-ħin limitat li l-kors ta’ student-ħaddiem kien jippermettilna.

6.         L-istess meta kkontesta l-elezzjonijiet ġenerali.  Kelli x-xewqa li ma seħħitx li jiġi elett fil-parlament tagħna.  Konna, f’mument jew ieħor tal-kampanja, naraw lil xulxin – hu għaddej naħa u jien oħra, dejjem b’dik it-tbissima ħelwa fuq fommu li kienet tindika paċi interna.  Kelli wkoll ix-xorti narah f’xi attivitajiet soċjali u, minkejja t-trapass taż-żmien, bqajna mill-iktar ħbieb niċċajtaw.  Kellu qalb ġeneruża ħafna, kien iħenn għall-proxxmu u ma smajt lil ħadd ilissen xi kelma żejda fuqu. 

7.         Min kien preżenti għall-funeral ġewwa l-Knisja ta’ Ħal Tarxien seta’ jħoss iktar dak li qiegħed ngħid.  Il-post kien mimli daqs bajda, b’numru kbir ta’ periti ta’ kull età.  Il-kliem ta’ Patri Dyonisius Mintoff waqt il-priedka mqanqla u studjata tiegħu aktar u aktar żied fl-apprezzament tagħna ta’ Lawrence.  M’hemmx dubju li ser iħalli warajh patrimonju ta’ kif wieħed għandu jġib ruħu bħala persuna.


 Dan l-artikolu kien deher fin-Nazzjon Taghna fit-22 ta Settembru 2009.

No comments: