24.3.14

Bid-deċiżjoni tagħha, il-MEPA poġġiet l-interessi partiġjani tal-Prim Ministru qabel is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti.Il-Partit Nazzjonalista jesprimi d-diżappunt tiegħu għad-deċiżjoni tal-Bord tal-MEPA li japprova l-proġett tal-power station il-ġdida minkejja li għadhom ma sarux l-istudji kollha meħtieġa dwar ir-riskji relatati ma’ dan il-proġett. Din id-deċiżjoni tfisser li fiż-żmien li ġej il-gass se jibda jinħażen fuq tanker ankrat fil-bajja ta’ Marsaxlokk. 

Id-deċiżjoni tal-Bord tal-MEPA hija qabża fid-dlam għaliex qed issir mingħajr ma tlestew l-istudji kollha meħtieġa dwar ir-riskji kollha assoċjati mal-proġett, fosthom maritime impact assessment u risk assessment. Dan ifisser li l-MEPA qed tapprova proġett maġġuri mingħajr ma toffri s-serħan il-moħħ dwar is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti u ta’ kull min jaqla’ l-għajxien tiegħu f’Marsaxlokk u Birżebbuġa. Huwa ta’ għajb li deċiżjoni daqstant importanti tittieħed abbażi ta’ studji preliminari u mhux komprensivi. 

Fil-laqgħa tal-lum ġie kkonfermat ukoll li l-idea li l-gass jinħażen barra l-bajja, kif sar f’Livorno, ġiet skartata mal-ewwel mill-Gvern; jidher li s-sigurtà tat-tanker tal-gass hu bil-wisq aktar importanti għall-Gvern mis-saħħa u s-sigurtà tar-residenti.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li meta wasal biex jittieħed il-vot illum, iċ-Chairman tal-MEPA ċaħħad lill-media milli tiġbed filmati u tieħu ritratti tal-membri tal-Bord. Dan jikkonferma kemm iċ-Chairman hu skomdu bid-deċiżjoni tiegħu u ta’ sħabu. Bid-deċiżjoni tagħha l-MEPA għażlet li tpoġġi l-interessi partiġjani tal-Prim Ministru qabel is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti. 

-- 
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

No comments: