21.12.15

SANTA LUĊIJA – XOGĦLIJIET - NEFQA

21264. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru u liema se jsiru f’Santa Luċija (Malta) tul din il-leġislatura? Jista’ jindika kemm kienet in-nefqa s’issa u kemm hi ppjanata li se tkun in-nefqa?

25/11/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ix-xogħlijiet li saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet matul din il-leġislatura fil-lokalita’ ta’ Santa Luċija huma ta’ manutenzjoni fi Triq il-Peprin . In-nefqa kienet ta’ €2,727.54

Isiru ukoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni b’nefqa skont il-bżonnijiet li jinqalgħu fil-lokalita’ partikolari.

Minn naħa tad-Direttorat tat-Tindif  jsiru xogħolijiet fuq talbiet ta’ Kunsilli Lokali kontinwament, kemm fuq talbiet li jsiru mill-pubbliku kif ukoll mill-Kunsilli lokali infushom.

Barra minn hekk, Transport Malta minnbara diversi xogħlijiet żgħar ta’ manutenzjoni u tiswija, f’din il-lokalita’ saru dawn ix-xogħlijiet:

Triq Klematis
Resurfacing
€ 45,000.00(estimate)


Rigward xogħlijiet li għad iridu jsiru fil-lokalita’ dawn isiru skont il-priorita’, il-fondi disponibbli kif ukoll il-proċess tal-akwist tas-servizzi tal-kuntratturi.

Seduta  334
30/11/2015

No comments: