21.12.15

RAĦAL ĠDID – XOGĦLIJIET - NEFQA

21262. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru u liema se jsiru f’Raħal Ġdid tul din il-leġislatura? Jista’ jindika kemm kienet in-nefqa s’issa u kemm hi ppjanata li se tkun in-nefqa?

25/11/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li matul din il-legistratura saru dawn ix-xogħlijiet mid-Dipartiment  tax-Xogħlijiet fil-lokalita’ ta’ Raħal Ġdid   f’dawn is-siri:

·               Zuntier Knisja Kristu Re
·               Uffiċini ġodda Girl Guides
·               Hockey Club - Kordin
·               Triq Il-Baċir  - Għajn Dwieli
·               Ċimiterju Marija Addolorata
·               Entratura Ċimiterju Marija Addolorata
·               Toroq Arkata & Ninu Cremona
·               Direttorat tat-Tindif - Kordin  
·               Valletta Grain Terminal  - Kordin       
·               ¯ona Industrijali - Kordin 
·               Vjal Santa Luċija
·               Protezzjoni Ċivili  - Kordin
·               MSD Spare Parts Stores - Kordin             
·               Triq Bormla     
·               Garaxx ta’ Kordin    

Dawn ix-xoghlijiet kienu ta’ manutenzjoni. In-nefqa s’issa hija ta’ €53,960.29.

Isiru ukoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni b’nefqa skont il-b¿onnijiet li jinqalgħu fil-lokalita’ partikolari.

Minn naħa tad-Direttorat tat-Tindif  jsiru xogħolijiet fuq talbiet ta’ Kunsilli Lokali kontinwament, kemm fuq talbiet li jsiru mill-pubbliku kif ukoll mill-Kunsilli lokali infushom.

Barra minn hekk, Transport Malta minnbarra diversi xogħlijiet żgħar ta’ manutenzjoni u tiswija, f’din il-lokalita’ saru dawn ix-xogħlijiet:

Phisically Disabled Rehabilitation Centre
Surfacing Works
€ 52,700.00*
Triq Ghajn Dwieli
Reinstatement of line markings
€ 4,000.00*
Vjal Sir Paul Boffa / Telgha ta' Kordin
Refreshing of line markings
€ 3,000.00*
Vjal 28 ta' April
Installation of Pelican Crossing at
€ 8,000.00*
Vjal Santa Lucija
Road Surface Repair Works
€ 30,000.00*
Vjal Sir Paul Boffa
Road Surface Repair Works
€ 381,000.00*
Vjal Santa Lucija
Installation of Crash Barriers
€ 26,600.00*
Sir Paul Boffa Avenue
Modification  
€ 200,000.00*
Triq Kordin
Reconstruction of wall
€ 9,000.00*
Dock 7
Installation of road studs
€ 4,000.00*
Triq Ghajn Dwieli
Road Surface Repair Works
€ 250,000.00*
Triq Ghajn Dwieli
Painting of line markings
€ 14,600.00*
*Estimate Value

Rigward xogħlijiet li għad iridu jsiru fil-lokalita’ dawn isiru skont il-priorità, il-fondi disponibbli kif ukoll il-proċess tal-akwist tas-servizzi tal-kuntratturi.

Seduta  334
30/11/2015

No comments: