21.12.15

SANTA LUĊIJA – KOTBA MOGĦTIJA LIL-LIBRERIJA PUBBLIKA-201521281. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda u kemm ġew mogħtija b’donazzjoni lil-librerija pubblika f’Santa Luċija matul din is-sena sal-aħħar ta’ Novembru 2015?

25/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li għal-librerija pubblika f'Santa Luċija matul din is-sena sa Novembru 2015 inxtraw 176 ktieb filwaqt li 594 ktieb ieħor ingħataw b’donazzjoni.

Seduta  337
07/12/2015

No comments: