3.12.15

IŻ-ŻEJTUN – KOTBA MOGĦTIJA LIL-LIBRERIJA PUBBLIKA.

21278. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda u kemm ġew mogħtija b’donazzjoni lil-librerija pubblika fiż-Żejtun matul din is-sena sal-aħħar ta’ Novembru 2015?

25/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li għal-librerija pubblika fiż-Żejtun matul din is-sena sa Novembru 2015 inxtraw 214-il ktieb filwaqt li 958 ktieb ieħor ingħataw b’donazzjoni.

Seduta  336
02/12/2015

No comments: