3.12.15

PERSUNI EU NATIONALS – SETTUR TA’ XOGĦOL.

21270. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid f’liema settur ta’xogħol huma reġistrati li qegħdin jaħdmu EU Nationals, skont il-figuri tal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ (ETC) u dan sal-aħħar ta’ Ottubru 2015?

25/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tabella bl-informazzjoni li għandha l-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ dwar in-numru ta' persuni li huma EU Nationals (il-Maltin mhumiex inklużi), li kienu qegħdin jaħdmu f’pajjiżna sal-aħħar ta’ Mejju 2015 (l-aħħar ċifri ppubblikati), maqsuma skont is-settur ta’ xogħol. It-tabella tinkludi wkoll TCNs Dependants on EU Nationals u EEA/EFTA Nationals.

Seduta  335
01/12/2015

No comments: