21.12.15

ĦAL GĦAXAQ – XOGĦLIJIET - NEFQA


21266. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru u liema se jsiru f’Ħal Għaxaq tul din il-leġislatura?  Jista’ jindika kemm kienet in-nefqa s’issa u kemm hi ppjanata li se tkun in-nefqa?
25/11/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħlijiet li saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet matul din il-leġislatura  fil-lokalita’ ta’ Ħal-Għaxaq huma ta’ kostruzzjoni tal-bażi tal- monument għall- annimali f’Għaxaq By-Pass. Sar  ukoll xogħol ta’ tiżbieħ madwar dan l-istess monument. In-nefqa kienet ta’ €14,521.35

Isiru ukoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni b’nefqa skont il-bżonnijiet li jinqalgħu fil-lokalita’ partikolari.

Minn naħa tad-Direttorat tat-Tindif  jsiru xogħolijiet fuq talbiet ta’ Kunsilli Lokali kontinwament, kemm fuq talbiet li jsiru mill-pubbliku kif ukoll mill-Kunsilli lokali infushom.

Barra minn hekk, Transport Malta minnbara diversi xogħlijiet żgħar ta’ manutenzjoni u tiswija, f’din il-lokalita’ saru dawn ix-xogħlijiet:

Triq Giovanni Scicluna
Construction and Surfacing
€ 187,600.00 (estimate)
Triq in-Nigem
Construction and Surfacing
€ 107,200.00 (estimate)

Rigward xogħlijiet li għad iridu jsiru fil-lokalita’ dawn isiru skont il-priorita’, il-fondi disponibbli kif ukoll il-proċess tal-akkwist tas-servizzi tal-kuntratturi.

Seduta  334
30/11/2015

No comments: