21.12.15

IL-GUDJA – XOGĦLIJIET - NEFQA 
21265. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru u liema se jsiru fil-Gudja tul din il-leġislatura? Jista’ jindika kemm kienet in-nefqa s’issa u kemm hi ppjanata li se tkun in-nefqa?

25/11/2015

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħlijiet li saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet matul din il-legislatura fil-lokalita’ tal-Gudja huma ta’ manutenzjoni u saru f’dawn is-siti :

·               Grawnd tal-Futbol
·               Hal-Far Road
·               Vjal it-Torri (phase I & II)
·               Roundabout  ħdejn l-Ajruport      
·               Sqaq fi  Triq L-Avjazzjoni   l/o Gudja   

In-Nefqa kienet ta’ €70,870.63.

Bħala xogħol pjanat għal matul l-2016 hemm il-proġett ta’ area rikreattiva f’Triq Dawret il-Gudja, liema xogħol hu stmat li ser jiħi jiswa €120,000.

Isiru ukoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni b’nefqa skont il-bżonnijiet li jinqalgħu fil-lokalita’ partikolari.

Minn naħa tad-Direttorat tat-Tindif  jsiru xogħolijiet fuq talbiet ta’ Kunsilli Lokali kontinwament, kemm fuq talbiet li jsiru mill-pubbliku kif ukoll mill-Kunsilli lokali infushom.

Barra minn hekk, Transport Malta minnbara diversi xogħlijiet żgħar ta’ manutenzjoni u tiswija, f’din il-lokalita’ saru dawn ix-xogħlijiet:


Triq Pawlu Mallia
Construction and Surfacing
€ 93,400.00*
Vjal it-Torri
Construction and Surfacing
€ 185,300.00*
Triq l-Avjazzjoni
Installation of Pelican Crossing
€ 6,500.00*
Dawret il-Gudja c/w Triq Hal Luqa
Junction Upgrading
€ 25,000.00*
 *Estimate

Rigward xogħlijiet li għad iridu jsiru fil-lokalita’ dawn isiru skont il-priorita’, il-fondi disponibbli kif ukoll il-proċess tal-akkwist tas-servizzi tal-kuntratturi.

Seduta  334
30/11/2015

No comments: