3.12.15

FLEMISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE - XIRI

21273. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 16835 u 19381, jista’ l-Ministru jgħid jekk is-sistema Flemish Public Employment Service (VDAB) hijiex qed taħdem jew le?

25/11/2015

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi s-sistema mixtrija mill-Flemish Public Employment Service (VDAB) qegħda fil-fażi avvanzata ta’ testing (hekk imsejjaħ User Acceptance Testing) sabiex naċċertaw li l-funzjonijiet kollha tagħha qegħdin jaħdmu sew qabel ma tiġi varata għall-pubbliku inġenerali kif ukoll għall-imprendituri.

Seduta  335
01/12/2015

No comments: