5.4.16

STUDENTI NEQSIN MIS-SMIEGĦ23763. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti li huma neqsin mis-smiegħ fis-sena akkademika preżenti u jindika dan fil-livelli tal-primarja u tas-sekondarja u possibilment skont is-sess?

04/03/2016

ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li f’din is-sena skolastika hemm 116 studenti li huma hearing impaired li minnhom 57 qegħdin fil-primarja u 59 fis-sekondarja.

Mit-total ta’ 116 studenti, hemm 22 bniet u 35 subien b’hearing impairment fil-primarja u 29 bniet u 30 subien fis-sekondarja.

Seduta  369
15/03/2016

No comments: