5.4.16

GĦALLIEMA LI JGĦALLMU STUDENTI NEQSIN MIS-SMIEGĦ.


 
23764. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid preżentament kemm hemm għalliema li qed jgħallmu studenti neqsin mis-smiegħ fis-sena akkademika preżenti fil-livelli tal-primarja u tas-sekondarja? Jista’ jindika meta se ssir sejħa oħra?

04/03/2016

 

ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li f’din is-sena skolastika hemm 13-il Għalliem li qed jgħallmu studenti neqsin mis-smiegħ fil-livelli tal-primarja u tas-sekondarja, għaxra f’Malta u tlieta f’Għawdex. Infurmat ukoll li d-Dipartiment għas-Servizzi tal-Istudent ma jbassarx li jitlob capacity building għal dan il-post peress li l-kulleġġi kollha huma koperti b’dan is-servizz.

Seduta  369
15/03/2016

No comments: