5.4.16

STUDENTI NEQSIN MIS-SMIEGĦ– ATTENZJONI U TAGĦLIM
23765. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il darba l-istudenti li huma neqsin mis-smiegħfis-sena akkademika preżenti fil-livelli tal-primarja u tas-sekondarja humiex kollha jirċievu l-attenzjoni u t-tagħlim?

04/03/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li iva, l-istudenti b'hearing impairment qed jirċievu l-attenzjoni u t-tagħlim min-naħa tas-servizz u mil-LSAs u l-għalliema tagħhom.

Seduta  369
15/03/2016

No comments: