4.7.17

Irġulija, Integrità u Onestà.

1.      Proprju f’nofs din il-ġimgħa ta’ ħidma politika diffiċli u kumplikata, issejjaħ għal ħajja aħjar Pietru Pawl Busuttil.  Diversi esprimew id-dieqa tagħhom lejn dan il-bniedem uniku.  Kellu kwalitajiet speċjali li ftit oħrajn ġarrew fihom.  L-eventi umani waslu sabiex dawn jidhru fil-pubbliku u jingħataw il-ġieħ li ħaqqhom.  Pietru Pawl kellu karattru li fih kellu ġabra ta’ dawk il-valuri li jagħmlu minna poplu sod.  L-irġulija, integrità u onestà kienu nġabru flimkien biex serva bħala eżempju għal bnedmin oħra li sabu ruħhom f’pożizzjonijiet simili għal tiegħu.

2.      Il-pajjiż kien waqaf meta lejn Diċembru 1986 kien ġie arrestat u akkużat bil-qtil tal-mibki Raymond Caruana.  Iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ kienu mill-bidunett jindikaw li dan kien verament frame-up mill-ikreh li qatt ma rajna bħala f’dawn il-gżejjer.  Il-poplu tant kien ġie ferut bil-qtil ta’ Raymond, li l-Gvern ta’ dak iż-żmien ried ineħħi minn fuqu d-dell li kien inxteħet fih billi vvinta din l-istorja.  Ipprova jgħid li kien partitarju Nazzjonalist li qabad arma, spara u qatel ieħor.  Kienu żminijiet xejn sbieħ, li ħafna minna għaddejna minnhom u niftakru bi dwejjaq kbar.

3.      Kien żmien meta l-mezzi tal-komunikazzjoni kienu ftit u f’idejn il-magna tal-propaganda tal-Istat.  F’dan għalhekk, diversi persuni li kienu ġejjin mill-kamp tal-Partit Laburista emmnu mill-ewwel li dan kien minnu.  Ħbieb, ġirien u oħrajn, anke jekk kienu jafu tajjeb lil Pietru Pawl meta semgħu, jum wara jum l-aħbarijiet li bdew, komplew u kabbru din il-gidba, ġihom id-dubju u wara kkonvinċew ruħhom li hekk kien ġara.  Hekk kienet l-għajta inizjali waqt l-aħħar xhur ta’ kampanja elettorali mill-iktar iebsa, li kienet ilha għaddejja Ħadd wara Ħadd għal ħames snin u ħames xhur.

4.      Għal dawk li kellhom ix-xorti jsiru jafu mill-viċin aktar tard lil Busuttil, kienu għadhom iħossu l-effetti negattivi ta’ dak kollu li kien għadda minnu.  Minn bniedem tal-familja, ħaddiem normali, sab ruħu akkużat tant inġustament u misqi doża qawwija ta’ velenu li ulied il-ħażen jagħrfu jagħtu.  Min jiġi akkużat b’dak li ma jkunx wettaq jagħraf li anke jekk is-sewwa u l-verità huma l-armi tiegħu, irid jgħaddi minn proċessi umani oħra biex l-innoċenza tiegħu tiġi rikonoxxuta.  Pietru Pawl għadda dan il-martirju twil, twil u iebes fil-Qrati tagħna.

5.      Qrati li mertu ta’ ħidmet numru ta’ Maġistrati kuraġġużi u determinati, sar ġbir u għarbiel tajjeb tal-provi kollha diretti u indiretti li kienu ppreservaw.  Kienet il-Ġudikatura li finalment assigurat li Pietru Pawl jiġi dikjarat innoċenti u liberat.  Ma kienet faċli xejn; anzi, kien hemm ħafna ntoppi.  Solidarjetà miegħu kellu u l-poplu ġenwin kien warajh.  Biss, ilkoll nafu li t-triq huwa għadda minnha.  Kien hu li kien qed jissogra ħajtu, u magħha dak kollu li ħadem għalih.  Il-marka hemm kienet: direttament fuqu.  Il-karattru tiegħu ma kienx inbidel, però psikoloġikament l-effett hemm kien.  Dak li għadda minnu ftit setgħu jew jistgħu jifhmu jew jimmaġinaw.

6.      Imma Pietru Pawla baqa’ pożittiv u perseveranti.  Baqa’ dak li jrid jgħin, u fl-istess ħin ikompli jipprova b’mod mill-iktar ċar li huwa kien il-vittma innoċenti ta’ dak li ħaddieħor ipprova jgħaddih minnu.  Għax iktar ma wieħed jaħseb, iktar jifhem il-gravità li l-forza tal-ordni, flok tipproteġi ċittadin tassigura li ssir parti minn ħidma illegali u kriminali.  Kienet kbira li l-arma li ġiet użata fl-isparatura fuq il-Każin tal-Partit fil-Gudja ssib ruħha minn idejn il-kriminalità għal dik tal-Pulizija biex titqiegħed fil-proprjetà ta’ Pietru Pawl.  Setgħet tkun parti minn rumanz fittizju, imma f’dan il-każ kienet realtà li fortunatament inkixfet għal għajnejn id-dinja bħala mezz ieħor li l-banalità tal-ħażen twettaq.

7.      Il-ħajja, wara din il-perjodu kompliha.  Kien attiv bħala segretarju tal-koperattiva ta’ dawk li jrabbu l-majjali, kif ukoll fi ħdan il-Kunsill Lokali tar-raħal li kien iħobb, Ħal Safi.  Kien fost l-ewwel ġabra ta’ bnedmin li kkontestaw f’dak li kien pass demokratiku u parteċipattiv verament ġdid.  Fejn terġa’, il-Partit Nazzjonalista kien preżenti, mentri l-Partit Laburista għażel li jkollu membri fi ħdanu li joħorġu bħala indipendenti.  Fid-19 ta’ Frar 1994, f’raħal fejn il-votanti kienu 1102, Pietru Pawl Busuttil ġie elett f’isem il-Partit Nazzjonalista.  U għalkemm il-Partit kien tella’ żewġ kunsilliera u l-indipendenti tlieta, xorta waħda ntagħżel bħala l-ewwel Sindku.  Hekk kien jixraqlu, u hekk baqa’ għal tmintax-il sena sħaħ: jagħmel il-ġid lill-bnedmin u biddel il-post ta’ taħt fuq.

8.      Pietru Pawl Busuttil kien u jibqa’ figura nazzjonali.  Jibqa’ l-bniedem li ssielet għas-sewwa.  Kien dak li meta tiltaqa’ miegħu jew tarah għaddej fit-triq, jiġu quddiemek il-kliem: “Is-sewwa jirbaħ żgur”.  Għax kliemu kienu immirati sabiex isir dak li huwa sew, li jkun huwa strument għas-sewwa.  Għax kien imiss ir-realtà taċ-ċittadini li kien jirrappreżenta.  Jgħix u jqum magħhom.  Il-familji kien jafhom personalment.  Ma kinux numri għalih, imma bnedmin.  Il-politika tiegħu kienet fit-tul u mibnija fuq il-kelma tal-irġulija.

9.      Pietru Pawl m’għadux magħna llum, imma warajh qed iħalli wirt uniku.  Tlifnih minn magħna, imma ħajtu tibqa’ eżempju għal kull min irid jgħix u jservi lill-proxxmu fis-soċjetà.  Minn qalbi nirringrazzjah tas-sagrifiċċji kollha li wettaq u ngħaddi l-lungi giorni lill-familja kollha.
No comments: