12.7.17

Għal ġustizzja soċjali


 
1.      Kampanji elettorali rajt għaddejja.  Drabi bħala spettatur, oħrajn bħala partiċipant attiv.  Kull waħda għandha l-istorja partikolari tagħha.  Biss, għalija kull waħda kienet imnebbħa minn prinċipji ċari.  Intenzjonati biex permezz tagħhom wieħed, l-ewwel, jgħin lil min huwa fil-bżonn, lil min qiegħed ‘l isfel fis-soċjetà tagħna, u t-tieni, sabiex permezz tagħhom iservi sew u b’lealtà l-pajjiż li nħobbu lkoll.

2.      Kull darba li ħadt sehem dirett ħassejt dejjem li qiegħed nagħmel dan sabiex inkun strument għas-sewwa.  Wieħed li bih id-diversi bnedmin f’din is-soċjetà nkun nista’ ngħin biex il-ħajja tagħhom tinbidel u jkollhom futur aħjar milli għandhom.  Il-kampanja tiegħi, snin wara snin, tiddependi mit-tħabbit fuq il-bibien tad-djar.  F’kull okkażjoni stajt immiss ma’ dak li l-poplu qiegħed iħoss u x’inhuma l-prijoritajiet veri tiegħu.

3.      F’din il-kampanja missejt ħafna mal-kwistjoni tal-korruzzjoni.  Però missejt ukoll mal-istat soċjali ta’ diversi.  Laqtuni b’mod dirett tlett kategoriji partikolari.  L-ewwel: id-diversi ħaddiema li jinsabu fi stat ta’ prekarjat.  Dawk li qegħdin jaqilgħu madwar sitt mitt ewro fix-xahar u jbatu sew biex jgħaddu.  Dawk li jinsabu f’kumpanniji li qegħdin biċċa biċċa jibgħatu l-messagg, volontarjament jew involontarjament, li ma hemmx futur għalihom.

4.      Missejt ħafna mal-pensjonanti li, għalkemm ilkoll naċċettaw li żdiedu fin-numru, huma fir-realtà mhux kurati biżżejjed fil-bżonnijiet veri tagħhom.  Il-maġġor parti tagħhom sibthom jilmentaw, ġustament, li ma jistgħux ilaħħqu mal-ħajja bil-pensjoni.  Sibt kategorija ta’ dawk li għandhom mard partikolari li jridu jixtru, xahar wara xahar, mediċini li mhumiex irħas.  Sibt diversi oħra li jew għax romlu, jew għax ma tħallsulhomx il-bolol kollha, għandhom inqas dħul fil-pensjoni tagħhom.  Iltqajt ma’ ħafna sitwazzjonijiet speċjali oħra li jridu jiġu eżaminati u, nittama, solvuti.

5.      Ma nistgħux naċċettaw li bnedmin f’din il-fażi tal-ħajja ma nisimgħux il-karba tagħhom.  Bħalma anqas ma nistgħux ma nħossux dak li persuni bi bżonnijiet speċjali għaddejjin minnu.  Iltqajt ma’ ħafna ġenituri li spjegawli l-pożizzjoni tagħhom.  Fhimt li minkejja l-isforzi li saru u l-avvanzi, hemm pożizzjonijiet ġodda li flok bihom qed nassiguraw ugwaljanza, qed inġibu forom ġodda ta’ diżugwaljanza.  Irid isir iktar xogħol fuq dan is-settur u fih irridu nifhmu iktar lejn fejn sejrin.

6.      Sibt ferm iktar bnedmin li qegħdin fil-parti ta’ isfel fis-soċjetà.  Hemm ħafna oħra li għandhom bżonn għajnuna mill-Istat biex jgħixu ħajja deċenti.  Hemm lokg ħal iktar ħsiebu miżuri li jwieġbu għar-realtajiet li qed jiżviluppaw.  Il-verità hija li f’dawn l-erba’ snin għandna qasma ikbar bejn min huwa fuq u min huwa taħt.  Diversi drabi smajt lill-Gvern preżenti jiftaħar kemm “tneħħew” persuni minn fuq il-benefiċċji soċjali u jiġġustifika dan billi jgħid li hija rebħa għall-klassijiet li huma komdi.

7.      L-opinjoni fit-triq hija li l-partit fil-poter tilef l-ideali u l-prinċipji tiegħu.  M’għamilx politika bażata fuq il-ġustizzja soċjali, wisq inqas f’xi forma ta’ soċjal-demokrazija.  Ħalla lil kulħadd għal rasu, u l-linja kienet fuq il-lemin; liberalista sabiex togħġob lil dawk li għandhom.  It-tmexxija preżenti tilfet kull għeruq li seta’ kellha mal-passat.  Tilfet ġewwa fiha politiċi li trabbew differentement.  Tilfu l-polz veru tal-poplu, speċjalment dawk li huwa l-iktar ‘l isfel.

8.      Dawk li qegħdin ‘l isfel qegħdin ibatu u hemm bżonn iktar bnedmin fil-klassi politika li jaħdmu biex dan jiġi mibdul.  F’dan kollu, meta ndur fuqi nnifsi u nistaqsi, nifhem iktar dak li jien u dak li jmexxini.  Nibqa’ deċiżament demokratiku-Kristjan.  Nibqa’ ffurmat li naħdem favur min huwa ‘l isfel fis-soċjetà.  Nibqa’ anzi nsib skop ikbar f’ħajti li nassigura li f’din is-soċjetà li tfittex is-sewwa li nara l-ġustizzja soċjali tiġi mwettqa verament.  Huwa f’soċjetà ġusta li l-pajjiż jikber.  Fejn hemm l-inġustizzja, fejn hemm it-tqassim inġust tal-ġid komuni, fejn hemm il-korruzzjoni, il-pajjiż minflok imur lura u jitkisser.  Għalhekk nieħdu sehem fil-ħidma politika proprju biex nassiguraw is-sewwa, il-ġustizzja soċjali, il-paċi u l-istabilità.

No comments: