12.7.17

Mhux fit-Tul. 
1.      Tul din il-ġimgħa nbeda l-proċess lejn l-għażla ta’ Kap ġdid tal-Partit.  L-Eżekuttiv iffissa ż-żmien li hemm bżonn sabiex naqbdu din it-triq xejn faċli.  Anzi, hija waħda mill-iktar diffiċli, li però rridu nassiguraw li ssir u li ssir tajjeb.  Għandna dmir mhux biss lejn dawk li jħobbu ‘l-Partit Nazzjonalista, imma iktar minn hekk lejn il-pajjiż tagħna li għandu bżonn ikollu alternattiva kredibbli fis-snin li ġejjin.  Oppożizzjoni li hija preparata, jekk hekk fdata, li tieħu t-tmexxija tal-pajjiż f’idejha.

Membri Parlamentari

2.      Sal-24 ta’ Ġunju, meta l-Parlament qed jiġi msejjaħ, għandna nkunu nafu wkoll min huma l-bnedmin li ser ikunu parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.  Fil-pożizzjoni preżenti, huma dawn il-bnedmin li jridu jieħdu l-mazz f’idejhom biex jibdew jagħrfu min għandu jkun il-persuna li kapaċi jmexxi.  Hemm huwa l-post fejn għandna naraw il-bidu lejn djalogu intern.  Dibattitu fejn nibdew nidentifikaw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħna individwalment u kollettivament.

Kumitati u tesserati

3.      Fl-istess waqt irridu, fis-sezzjonijiet tagħna nibdew inwasslu l-għarfien sħiħ tal-għażliet li ser ikollna quddiemna u x’toroq, din id-darba bl-istatut preżenti, ser jittieħdu.  It-tesserat ma nistgħux nippretendu li ser ninvolvuh biss fl-aħħar, imma rridu nassiguraw, minn kemm jista’ jkun fil-bidu, l-ewwel il-parteċipazzjoni tiegħu; u t-tieni, l-għarfien sħiħ ta’ dak li ser ikun għaddej.  Nidentifikaw il-miri tagħna.  Nassiguraw proċess demokratiku b’saħħtu.

Toroq ġodda

4.      Irridu f’dan ninqatgħu minn toroq passati.  Hemm bżonn niddiskutu iktar li għandna nimmiraw sabiex, possibilment ikollna pożizzjoni unitarja fejn ikun hemm, kemm jista’ jkun, qbil sħiħ.  L-esperjenzi ta’ qabel ipproduċew żewġ forzi interni li damu snin biex jirrikonċiljaw ruħhom, fejn l-attentati lejn min kellu l-poter qabel li jagħżel id-dixxendent midluk tiegħu ma naqsux.  It-tama u d-direzzjoni tiegħi hija li kemm jista’ jkun jirnexxilna u ma nimxux bil-ħsieb li huwa inevitabbli li jkun hemm min “rebaħ” u min iħossu li “tilef”.  Bħalissa lkoll telliefa, u dan huwa proċess li jista’ jġibna lkoll f’pożizzjoni differenti.

Okkażjoni unika

5.      Hija okkażjoni unika f’mument partikolari li tqiegħed għalina li bih nistgħu nibnu verament mill-ġdid.  Biss, dan jista’ jsir ‘il-bgħid minn egoiżmu, individwaliżmu jew protagoniżmu politiku.  Ngħid dan iktar u iktar fil-kuntest sħiħ ta’ partit li għad għandu fih min ma fehemx li m’aħniex dak tal-Gvern.  Il-pożizzjoni b’saħħitha u konsolidata tal-Partit Laburista mill-2009 titlob li dan jidħol sewwa f’ras xi wħud.  Li jmissu mar-realtà politika.  Jekk irridu nibdew it-triq lura rridu nibdlu kompletament l-istrateġija u t-tattika tagħna.

Bnedmin ta’ rieda tajba

6.      Il-proġett tagħna mhuwiex faċli, però proprju għalhekk li għandna nifhmu li ħaqqu l-ħin u d-dedikazzjoni tagħna.  Hija sfida li qed issejjaħ bnedmin ta’ rieda tajba biex jidħlu magħna għaliha.  B’dak li għaddej, il-pajjiż jixraqlu Oppożizzjoni preparata.  Jixraqlu bnedmin preparati sabiex jibdlu dak li mhuwiex isir tajjeb. Jixraqlu partit li jirrappreżenta l-valuri demokratiċi n sara li, jingħad x’jingħad, kienu huma li biddlu effettivament il-pajjiż u s-soċjetà tagħna.

Umiltà u attenzjoni

7.      Għandi iktar xi ngħid.  Biss, mhux ser nikteb fit-tul għax mhux il-mument.  Issa, iktar minn qabel, huwa dak tal-ħsieb tajjeb u tal-azzjoni li tixraq.  Iebsa kemm hi iebsa, aktar ma nġibu ruħna lkoll biex nimxu ‘l quddiem, aktar aħjar.  Kliemi u ħidmieti, f’dan il-mument jingħaqdu ma’ ta’ oħrajn sabiex nassiguraw din il-bidla.  Waħda li fil-kuntest storiku partikolari hija neċessarja, li għandna ssir b’umiltà u attenzjoni.No comments: