29.2.16

Non è detta.1.     Il-pajjiż, fil-maġġoranza tiegħu, jrid jgħix ħajtu fil-paċi ‘l-bogħod mill-politika.  Ix-xewqa u l-pretensjoni normali għalih hija li anzi din tiggarantilu l-istabilità u l-ambjent neċessarju sabiex jaħdem, jikber u jiżviluppa.  Il-pajjiż iħares lejn il-politiċi bħala dawk li qegħdin għalih, biex ikollu fuq min jiddependi.  Biex iħoss li l-amministrazzjoni tal-beni u l-ġid komuni huma fdati fi bnedmin li kapaċi jmexxu f’isem kulħadd b’onestà, responsabbiltà u trasparenza.

2.     Sfortunatament l-eventi, kważi assidwament ġimgħa wara ġimgħa qed juru li dak li l-elettorat jippretendi qiegħed jispiċċa.  Il-fiduċja fil-bnedmin li ħafna jixtiequ jsejħu “politiċi” qegħda tmur.  Il-kelma, l-imġieba, l-aġir ta’ diversi qiegħed jibgħat messaġġ ċar li dak li qabel konna naraw illum qiegħed jispiċċa.  Għalhekk għandna iktar inċertezza fostna.  Iktar li qed jifhmu li s-serjetà u l-onestà ta’ dawk li l-mezzi tax-xandir juru mod huma, fir-realtà, kompletament il-kontra.

3.     Dan il-Gvern issa qiegħed ikompli għaddej b’eżempji li ħafna jqabblu ma’ dawk li huma arroganti u fis-sakra tal-poter.  Poter li qiegħed jaħkem tant l-imħuħ, f’dawk li issa ma għandhomx iktar bilanċ bejn dak li huwa ġust u dak li mhuwiex, bejn dak li huwa dritt u dak li huwa pjaċir.  Il-Gvern qiegħed jibbaża t-tmexxija tiegħu fuq it-tixrid tal-pjaċiri u ċ-ċaħda ta’ dak li huwa sewwa.  L-imġieba hija ħażina u m’għandhiex tkun, la f’dawn il-gżejjer u anqas f’pajjiżi oħra.

4.     Il-votant illum huwa ferm iktar liberu milli kien qabel.  Il-konsiderazzjoni tiegħu hija marbuta mal-użu tar-raġuni.  Għalhekk qiegħed idur u jaqra dak kollu li jista’ jinqara’ anke jekk qabel kien, għal raġunijiet tiegħu, jaħrab minnu.  Iktar ma dak li jingħad ikun serju u bażat fuq il-loġika u l-fatti aktar qiegħed jinqara’.  Il-pożizzjoni nbidlet sew, biss min qiegħed fit-tmexxija mhuwiex jinduna u minflok għadu jżomm lil ħafna kif kienu qabel.

5.     It-teħid u t-tqassim ta’ pakketti kbar ta’ konsulenzi qegħda ddejjaq iktar lill-votant.  Ħafna qed jgħarfu li dak li qiegħed isir huwa żbaljat u b’ebda mod ma jista’ jiġi ġustifikat.  Meta l-poplu jisma’ minn min imexxi li dak li huwa iswed jiġi deskritt bħala abjad jew griż ċar jiddejjaq.  M’aħniex pajjiż li tant mar il-baħar li nippreferu l-falz għall-verità.  Anzi, il-fiduċja tiġi proprju milli wieħed jgħid dak li huwa minnu u jammetti fejn naqas jew dak li huwa żbaljat.

6.     Kull ftit xhur qed insibu l-eżami tat-termometru politiku.  Kemm lesti jivvutaw naħa, kemm oħra u kemm mhumiex lesti li jivvutaw.  Kull darba qed naraw ċaqliq.  Il-maġġoranza qawija, arroganti u prepotenti tal-Gvern bdiet tittiekel sew.  Bdiet dan il-proċess prinċipalment, imma mhux unikament, minħabba dan l-aġir fit-tmexxija tal-pajjiż.  Prim Ministru, hu min hu u jiġi minn liema partit jiġi, meta jiċħad is-sewwa magħruf jitlef fil-kunsensi politiċi anke jekk iqassam kemm jiflaħ.  Dan huwa dak li qiegħed iseħħ illum.

7.     Il-futur politiku ma rah ħadd.  Ħadd ma jafu.  Hemm pendlu li jiċċaqlaq minn naħa għal oħra bir-ritmu u l-moviment tiegħu.  Għax għalkemm ma hemmx dubju li dan il-Gvern jitlaq b’vantaġġi kbar, xorta ħadd ma jista’ jserraħ rasu.  L-Oppożizzjoni minn naħa tagħha baqgħet biċċa biċċa żżid fil-ħidma, fl-osservazzjoni, fil-kritika, fir-responsabbiltà tagħha.  Għax għandha dmir li tassigura li taħdem biex turi kemm din il-maġġoranza qawwija qegħda sservi f’arroganza u mġieba żbaljata f’ħidmet il-pajjiż li hija unika.

8.     Ma hemmx dubju li l-Gvern jaħseb li huwa b’saħħtu ħafna u hekk qiegħed iġib ruħu.  Ma jħossx li għandu jagħti rendikont.  Anqas ma jħoss li għandu jimxi bi trasparenza u responsabbiltà.  Iħoss biss li ladarba għandu l-poter f’idejh, allura ħadd ma jista’ għalih.  Jaħseb li jagħmel x’jagħmel ma hemmx konsegwenza ta’ xejn.  Jipprova jnessi.  Jipprova jdawwar id-diskors.  Biss il-poplu, għall-kuntrarju ta’ dan qiegħed jisma’ u josserva.  Jekk hemm min huwa daqshekk ċert, l-eventi u l-figuri qed juru li “non è detta”.


No comments: