2.2.16

MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI - KAROZZI.


 
22291. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-karozza uffiċjali li kien juża l-Ministru bejn l-1 ta’ Jannar 2008 u t-8 ta’ Marzu 2013 kenitx tinkera jew kenitx mixtrija mill-Gvern? Jista’ jgħid ta’ liema mudell kienet il-karozza? Jista’ jgħid x’kienet l-ispiża xahar, xahar matul l-istess perjodu f’każ li kienet mikrija? Jista’ jgħid kemm kienet l-ispiża f’każ li l-karozza kienet inxtrat mill-Gvern u meta nxtrat? Jista’ jgħid x’kienu l-ispejjeż fuq xogħlijiet ta’ tiswijiet li saru fuq din l-istess karozza matul l-istess perjodu? Jista’ jgħid kemm kienet l-ispiża fuq kiri ta’ karozzi li ntużaw minflok il-karozza uffiċjali matul l-istess perjodu? Jista’ jgħid x’kienet l-ispiża u kemm intuża petrol jew diesel bejn l-1 ta’ Jannar 2008 u t-8 ta’ Marzu 2013, xahar b’xahar b’mod separat, għall-karozza/i li għamel użu minnhom il-Ministru?

08/01/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li bejn l-1 ta’ Jannar 2008 u t-8 ta’ Marzu 2013 inxtrat karozza bill-mudell Citroen C5 għall valur ta’ € 29, 480.55. Ninfurmah li matul is-sena 2009 u is-sena 2011 saru żewġ kirjiet rispettivament, li ntużaw minflok il-karozza uffiċjali. Il-kirja fix-xahar ta’ Novembru 2009 kienet tammonta għal € 80 filwaqt li l-kirja ta’ Lulju 2011 kienet tammonta € 1,416.

L-ispejjeż fuq xogħlijiet ta’ tiswijiet matul l-istess perjodu kienu mqassma kif ġej, filwaqt li L-ispiża totali għall-petrol kienet tammonta €11,441, qed npoġġi fuq il-mejda tal-Kamra breakdown tal-fuel li ntuża.

2008 - € 3,443.95
2009 - € 3,236.18
2010 - €1,754.44
2011 – €2,084.01
2012 - €2,751.79

Seduta  351
01/02/2016

No comments: