19.2.16

Fuq FB taf issibu żgur.

1.      Mark Zuckerberg huwa llum rikonoxxut bħala dak li ħoloq din is-sistema li permezz tagħha nfetħu bibien ġodda fid-dinja tal-komunikazzjoni.  F’pajjiżna FB (Facebook) sar parti sħiħa mill-ħajja soċjali tagħna.  Issib il-preżenza tagħha kullimkien.  Kummerċ, kultura, politika, attività soċjali, li trid.  Aħna magħqudin ma’ diversi oħra fid-dinja mingħajr fruntieri.  Għadu fil-wieħed u tletin sena tiegħu, biss nistgħu naqblu li ismu niżżlu diġà qrib dawk bħal Bill Gates u Steve Jobs.

2.      Ideat għandu.  Wettaq uħud u oħrajn qiegħed jipprova kontra l-kurrenti.  Tul dawn l-aħħar xhur sibnih jaqbad għajn il-medja internazzjonali b’saħħa darbtejn.  Ftit qabel tmiem is-sena li għaddiet, fit-twelid ta’ bintu ħabbar li fis-snin li ġejjin ser jibda jagħti 99% tal-ishma li għandu ġewwa FB, stmati llum madwar 45 biljun dollaru.  Kull sena jgħaddi biljun.  Fl-istess żmien ħareġ bil-proġett magħruf bħala “Free Basics”.  Programm li bażikament huwa indirizzat sabiex jagħti aċċess ikbar u aqwa lil iktar bnedmin f’36 pajjiż fejn hemm faqar li jiċħad l-aċċess għall-internet.

3.      Inizjattivi li jitolbu żgur attenzjoni.  Preżentement, b’mod partikolari, għaddej b’diffikultajiet sabiex jintroduċi dan is-servizz ġewwa l-Indja.  Mill-popolazzjoni hemm kwart, 300 miljun, li għandhom aċċess u minn dak li qrajt jidher li sal-2020 dawn il-figuri għandhom jirduppjaw.  Għal dan il-bniedem dan huwa żmien huwa twil wisq.  L-aċċess għalih għandu jkun ferm iktar rapidu.  Imma għall-kuntrarju, l-awtorità Indjana TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) din il-ġimgħa ċaħdet il-pakkett li kien qiegħed jipprova jintroduċi mal-kumpannija Reliance Communications.

4.      L-argumenti kontra, li ma kinux anqas mingħajr ebda bażi, jidher li kienu marbuta ma’ tlett punti:  “i) Free Basics is a walled garden of FB-approved content, ii) it breacher consumer privacy picking up all the data generated by users; iii) it is anticompetitive to boot”.  Hu x’inhu, kienu għalija iktar interessanti l-argumenti li Zuckerberg ressaq huwa u jipprova jikkonvinċi lill-pajjiż.  Għax meta l-kontroversji jikbru, allura ħafna drabi wieħed mhux biss jiddikjara l-pożizzjoni imma jimmotivaha wkoll.

5.      F’artikolu minnhom iddikjara dan: “We believe that connectivity is a human right and that getting connectivity for the world is one of the fundamental challenges of our generation.  When people are connected we can accomplish some pretty amazing things.  We can get closer to the people that we care about, we can get access to new jobs, and opportunities and ideas.  We can receive education and healthcare and access to new services.”  Mingħajr ma wieħed jidħol neċessarjament fil-polemika Indjana jew jekk effettivament FB huwiex l-istrument l-iktar effiċjenti għal dan, però jrid jingħad li għandna naqblu li kull bniedem illum għandu jkollu, mingħajr dubju, dan id-dritt kif ukoll il-mezzi biex iġibu fis-seħħ.

6.      Hemm f’dan sejħa lejn dak li huwa llum u dak li ġej għada pitgħada.  Pajjiżna fortunatament ilu snin twal jibni politika li tiftaħ dan is-settur.  L-investiment li sar kien verament qawwi taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, li proprju għax ma għamlu xejn għal ħamsa u għoxrin sena, fetħu beraħ dan is-settur.  Dan ilkoll nafu li serva sabiex għandna għodod mill-iktar avvanzati għall-industrija u l-kummerċ li ħolqu iktar postijiet tax-xogħol u ġid għall-ekonomija tagħna.  Imma ma kenitx limitata għal dawk li għandhom il-mezzi, imma kienet assigurata għal kulħadd.  Il-poplu għandu aċċess qawwi u veloċi għall-internet.  U nafu li hawn għandna ferm iktar ugwaljanza diġitali li f’popli u f’pajjiżi oħra ma hemmx.

7.      Il-ġenerazzjonijiet il-ġodda qed imissu direttament dan.  Iktar qegħdin il-ħin kollu fl-internet jużaw l-istrumenti kollha, fosthom il-FB.  Il-komunikazzjoni kibret ferm.  Id-dinja politika ppruvat tifhem u, f’ċertu sens, taħkem.  Prinċiparjament biex twassal il-messaġġi tagħha.  L-aħħar elezzjoni ġenerali tant kien hemm bumbardament qawwi u abbuż tas-sistema li l-effett illum huwa li ħafna qatgħu barra.  Iż-żgħażagħ għandhom id-dinja u l-ħajja tagħhom li fiha FB huwa parti integrali.  Is-soċjetà ta’ qabel naraha li ma tistax tifhem għax għadha kif kienet.  Din hija verament sfida ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet.

8.      Dan jidher iktar u iktar f’kategorija ta’ żgħażagħ magħrufa bħala NEET (Not in Education, Employment or Training).  Minn domandi li għamilt jidher li hemm ċertu diffikultà biex tidentifika kemm huma u min huma dawk li spiċċaw l-iskola, li la qed jaħdmu, la baqgħu jistudjaw u lanqas daħlu għal xi taħriġ.  Jidher li ma’ kull sena, kwart ta’ dawk li jispiċċaw mill-iskola f’ċertu sens jisparixxu mill-istatistika.  Dawn hemm bżonn urġenti li jintlaħqu lura.  Mhux biex wieħed imexxihom fejn ma jridux, imma biex jikkomunika l-opportunitajiet u l-iktar li jħajjarhom jibqgħu jitgħallmu.

9.      Naf li hemm sforzi mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, sija fuq FB kif ukoll fuq Twitter.  Biss, apparti l-fatt li f’mumenti jagħti l-impressjoni li huwa estensjoni politika tal-partit fil-Gvern, ma jidhirx li qed jirnexxi.  Hemm bżonn viżjoni u linja ta’ ħsieb kompletament differenti minn dak li hemm sabiex naslu għandhom.  Pariri diretti minn Zuckerberg ma hemmx bżonn, però użu aqwa tal-mezzi ta’ komunikazzjoni li vvinta hemm.  Dan għax, ikolli ngħid, iż-żagħżugħ li qiegħed f’din il-kategorija fuq FB taf issibu żgur.


No comments: