8.2.16

Id-disattenzjoni tal-arroganza.

1.         Il-poter jgħaddi lill-bnedmin minn diversi provi.  Jara fil-proċess jekk jaħkimhomx jew huwiex ser jinżamm f’postu minnhom.  Hemm fuq naħa min, bi ftit, malajr jitlagħlu għal rasu u hemm min jibqa’ dak li hu.  Il-kotba tal-ħajja politika jgħallmu li l-poter iħassar u jikkorrompi lill-bnedmin u li  meta dan, terġa’, jkun assolut il-ħsara tkun daqshekk ieħor fl-effetti tagħha.

2.      Bħalissa f’pajjiżna wieħed ikollu, b’dieqa kbira, jammetti li l-affarijiet qabdu triqat żbaljati.  Għax hemm dispjaċir fil-fatt li flok qed naraw avvanz ‘il quddiem fil-kwalità tat-tmexxija tal-pajjiż, fil-mod ta’ kif isiru l-affarijiet, qed naraw proprju l-kontra.  Għax hawn forom varji ta’ nuqqasijiet li diversi jaħsbu li huma mwielda mill-arroganza.  Minn min iħossu daqshekk b’saħħtu li jista’ jaġixxi kif irid u mingħajr konsegwenza.

3.      Il-kontroll u d-dixxiplina fil-Gvern f’dan sejra lura.  Il-fatt li ġie stabbilit li biex ikun hemm ċaqliq fis-siġġijiet tal-ministri jrid ikun hemm rapporti twal u voluminużi fejn il-provi huma qawwija qiegħed iġib dawn il-konsegwenzi.  Il-messaġġ huwa li jekk ma tkunx ultra-gravi ma jsir xejn.  Kollox jibqa’ għaddej u allura jikber iktar il-ħsieb arroganti ta’ dawk li jħossu li xejn ma jista’ jneħħihom mill-poter.

4.      Dan il-Gvern twieled bl-iżvantaġġ li għandu maġġoranza kbira wisq.  Għax hija proprju din li qegħda tieklu minn ġewwa.  Tieklu għax il-poter qiegħed jidher li qed jiġi użat bl-aġir tal-arroganti.  Ta’ min ma joqgħodx attent, ta’ min jaħseb li xejn ma huwa ser jilħqu għax ċert li ser jibqa’ hemm għal snin twal.  Dan kollu għax tlett snin ilu ġieb riżultat elettorali li qatt ma rajna bħalu.

5.      Dak li jinstema’ ġimgħa wara ġimgħa huwa biss l-effett ta’ din il-kawża.  Dak li qiegħed jidher fil-gazzetti u fuq fomm il-poplu huwa kollu ġej minn numru li qegħdin fil-Kabinett li l-poter ma jafux jaħkmuh u, minflok, ħadhom.  Ċert li kieku kien hemm nofs farka ta’ dak li għaddejjin immu llum ħames snin ilu, kieku ttieħdu n-nies sabiex jitħaġġru pubblikament.  B’dawk li huma arroganti llum ikunu fost tal-ewwel li jgaraw.

6.      L-arloġġ elettorali ma jistenna lil ħadd.  Il-Prim Ministru kellu dawn l-aħħar xhur biex jifhem li hemm bżonn bidliet kbar fl-Eżekuttiv u jaġixxi.  Biss, jew għal nuqqas ta’ ġudizzju, jew għad-disattenzjoni, traskuraġni, jew il-ħsieb li n-nies jinsew baqgħu ma tteħdux id-deċiżjonijiet li kellhom.  Ħasra, għax hemm tant deputati u segretarji parlamentari validi u serji li qegħdin fil-bank tal-Gvern li stranament, flok jiġu magħżula biex jibdlu lil dawk li qed ifallu, qed jitħallew dejjem iktar lura.  Il-poplu llum qiegħed ibatihom.  Il-partit fil-Gvern bihom beda jitlef mill-kunsensi.

7.      L-iktar telf huwa dak fl-aspett tal-mant tas-sewwa.  Ħafna jaħsbu li l-elezzjonijiet ġenerali jintrebħu jew jintilfu skond kemm tkun qassamt jew ikun hemm flus jiġru fil-but.  Dan għandu effett, però l-prinċipali jibqa’ marbut mal-korrettezza, mal-onestà, mal-umiltà, mal-użu tal-verità u mal-bżonn tal-attenzjoni għad-dettall f’dak li qiegħed jitwettaq.  Din il-leġislatura, mill-bidu marret kontra u insistiet fis-sakra tal-tqassim, il-klijenteliżmu qawwi u għax baqgħet għaddejja hekk qed tmiss livelli fil-qiegħ li konna ilna ma naraw bħalhom.

8.      Għax ma nemminx li hemm daqshekk disperazzjoni jew neċessità li l-Gvern irid jibgħat barra l-messaġġ li huwa determinat jaqdi lil dawk li minn barra jidhru li huma ta’ ġewwanett.  Din għal ħafna hija iktar stramba meta taħseb li fost dawk li l-aktar li jirreżistu l-poteri varji tal-Istat huma l-liberali l-aktar akkaniti.  Dak li, kif nafu, jidher li kienet is-sejħa u l-ġelu tal-għaqda tal-“Moviment”.  Menti kif qed naraw hawn, dak li huwa suppost imwieled minn xewqat leġittimi ta’ libertà, tul dan iż-żmien qed isir fonti ta’ arroganza.  Estremi, estremi oħrajn iġibu magħhom.

9.      L-effetti diretti huma: l-ewwel, li ħafna qed jaraw il-pajjiż jimxi pass pass lura; it-tieni, li diversi li jimmeritahom qed jinqabżu; it-tielet, li oħrajn li jintgħażlu qed jiġu użati, jinħarqu u jintremew; u r-raba’, li dak li diversi persuni ġenwini ppretendew iseħħ qed jarawh imur il-kontra.  F’dan hija s-saħħa parlamentari u elettorali qawwija li hija l-kaġun.  Kieku kien hemm maġġoranza, imma ta’ inqas, kieku għandna iktar attenzjoni u ferm u ferm inqas arroganza.

No comments: