17.8.16

Xoghlijiet f'Wied-il-Ghajn.L-Onor. Carmelo Mifsud Bonici staqsa lil Ministru ghat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi.
Jista’ l-Ministru jgid x’xoghlijiet saru u liema se jsiru f’Wied il-Ghajn matul din il-legislatura? Jisa jindika kemm kienet in-nefqa s’issa u kemm hi ppjanata li se tkun din in-nefqa?
Twegiba: Ninforma lill-Onor Interpellant li l-informazzjoni mitluba qed titpogga fuq il-mejda tal-kamra.


PAPERS LAID - MTI
Ix-Xogħlijiet li saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet f’ Wied il-Għajn hu kif ġej:
·         Tikħil u żebgħa ta’ kolonna fil-Bajda u s-Sewda.
·         Xogħol ta’ manutenzjoni ġenerali (Jannar/Diċembru 2013) tul il-promenade.
·         Xogħol ta’ manutenzjoni ġenerali (Jannar/Diċembru 2013) fil-Bajja ta’ San Tumas.
·         Twaqqiegħ u bini ta’ bus shelter fi Pjazza Dun Tarċis Agius.
·         Bini mill-ġdid ta’ bankina fi Triq id-Dugħ.
·         Xogħol ta’ tisbiħ fi Triq Sant’Antnin.
·         Xogħol ta’ waterproofing fil-Park tal-Familja.
·         Manifattura  u twaħħil ta’ għaxar bankijiet għall-Bajja ta’ San Tumas.
·         Tqegħid mill-ġdid ta’ pavimentar tal-konkos fi Triq San Nikola k/m Triq San Ġużepp.
·         Xogħol ta’ tisbiħ fi Triq Mifsud Bonnici.
·         Xogħol ta’ tisbiħ f’Wied il-Għajn/San Tumas.
·         Bini mill-ġdid ta’ ħajt tas-sejjiegħ fi Triq Wied iz-Ziju u Triq ir-Ramla.
·         Xogħol ta’ tisbiħ fuq bankijiet u railings (Jannar/Diċembru 2014) fil-Bajja ta’ San Tumas.
·         Illivellar tal-wiċċ tat-triq u kisi bil-konkos fi Triq Tumas Ashby.
·         Xogħol ta’ tisbiħ fil-promenade (parti mill-materjal provdut mill-Kunsill Lokali).
·         Bini ta’ ħajt madwar ħofra li ukoll tgħattiet bi gradilja tal-ħadid quddiem il-Pixxina f’Żonqor Point.
·         Xogħol ta’ manutenzjoni ġenerali (Jannar/Diċembru 2014) tul il-promenade.
·         Xogħol ta’ manutenzjoni ġenerali (Jannar/Diċembru 2015) tul il-promenade.
·         Xogħol ta’ livellar u konkos fi Triq iż-Zinzel.
·         Tiswija u bini mill-ġdid ta’ ħajt fiż-żona ta’ Żonqor Point.
·         Qed isir qlugħ ta’ siġar invażivi mill-Wied ta’ Sant’Antnin, Marsaskala.
·         Żdiedet il-frekwenza ta tindif tul il-promenade addizzjonali mas-servizz provdut mill-Kunsill Lokali.  Isir il-hasil tal-istess post matul ix-xhur tas-sajf.
·         Twaħħlu numru konsiderevoli takontenituri tal-iskart matul il-promenade. 
·         Isir tindif regolari taż-żona ta’ Żonqor Point.
·         Isir litter picking miż-żona tal-Magħluq. 
·         Isir ukoll tindif ta bajjiet regolarment u tneħħija ta alka. 

Xogħol ippjanat li jsir f’Wied il-Għajn:
·         Il-Unit Marittimu, għall-Kontroll tal-ilma tax-Xita u l-Immaniġjar tal-Widien qed iħares lejn iż-żona magħrufa bħala l-Magħluq ta’ Wied il-Għajn b’mod ħolistiku.  Hemm applikazzjoni l-MEPA għat-tħammil ta’ din iż-żona u sar studju magħruf bħala Appropriate Assessment kif mitlub mill-istess MEPA.   Sar ukoll proġett biex ġew rilokati numru sostanzjali ta’ tjur li kien hemm fiż-żona u qed nikkollaboraw mal-Animal Welfare Department biex jitneħħew it-tjur li fadal.   Fl-istess waqt, sar eżerċizzju ta’ pest control biex jitnaqqas l-ammont ta’ ġrieden li jgħammru f’din iż-żona.  Barra minn hekk, kull tant żmien jiġu miftuħa l-pajpijiet li hemm bejn il-Magħluq u l-baħar permezz ta’ ilma bil-pressa. 

·         Hemm il-ħsieb li jsiru storm water culverts fi Triq is-Salini, Marsaskala.  Dan ix-xogħol irid isir b’kollaborazjoni mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

In-nefqa s’issa kienet ta’ €458,386 filwaqt li n-nefqa ippjanata hija ta’ €84,482.


PAPERS LAID – TRANSPORT MALTA
Minbarra diversi xogħlijiet żgħar tamanutenzjoni u tiswija, f’din il-lokalita’ saru dawn ix-xogħlijiet infrastrutturali:
Sena
Triq
Xogħlijiet
Stima ta’ Valur
2013
Triq il-Qrempuċ
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €58,000

Triq is-Skiet
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €58,000
2014
Triq Salvu Buhagiar
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €58,000

Triq Ridott
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €41,000

Triq San Franġisk
Upgrading ta’ pedestrian crossing
         €1,500

Triq San Franġisk
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €35,000

p//o Triq ir-Rummien c/w Triq in-Naspli
Kostruzzjoni u Asfaltar
       €30,000
2015
Triq San Franġisk
Implimentazzjoni ta’ line markings
             €300

Triq il-Qaliet
Installazzjoni ta’ flexible bollards
        €35,000
2016
Triq Dugh & Lorry Sant p/o
Kostruzzjoni u Asfaltar
      €631,354

No comments: