11.4.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ IL-PELLIKANI - XOGĦLIJIET


 
32744. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jindika jekk kemm-il darba tul din is-sena huwiex se jsir xogħol fuq Triq il-Pellikani f’Ħal Tarxien, billi din it-triq qed tiġi użata sew kważi daqs arterja prinċipali?

04/04/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien li mhux fil-ħsieb tiegħu li jsir xogħol fuq Triq il-Pellikani din is-sena.

Seduta  504
10/04/2017

No comments: