11.4.17

ĦAL TARXIEN – BUST TAL-PULIZIJA.


 
32740. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid meta l-bust tal-mibki pulizija Mark Farrugia f’Ħal Tarxien se jerġa’ jitqiegħed f’postu wara li l-bust kien ġie misruq u reġa’ nstab?

04/04/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien li bħalissa għaddej xi xogħol ta’ tindif fuq il-bust tal-bronż kif ukoll xogħol relatat mal-pinnijiet li bihom il-bust jitqiegħed fuq il-kolonna tiegħu. Hekk kif dan ix-xogħol jitlesta l-bust ikun jista’ jitqiegħed lura f’postu. Intant, infurmat ukoll mill-istess Kunsill, li l-każ dwar is-serq tal-bustghadu sub judice.

Seduta  504
10/04/2017

No comments: